Logger Script

고객 센터

공지사항

제목 : 생각송이 10월 신규입회 증정 EVENT

  • 작성일 : 2021-09-30
  • 조회수 : 72

본문생각송이_입회선물_10월.jpg

 

생각송이 신규입회 이벤트

생각송이에서 신규입회 하시는 분들을 위해 선물을 준비했어요~

 

10월 신규입회 하시는 분들께

귀여운 당근 동전지갑을 드립니다 :)

 

증정회원 : 10월 신규입회 하신 회원분들

증정날짜 : 11월 수업 중 선생님을 통해 전달

(신규회원 대상 지급)

 

10월에도 생각송이와 함께해요 ❤

감사합니다 :) 

 

교육문의 1577-8285

서울특별시 중구 서소문로 89, 순화빌딩 1504호 ㈜ 생각송이 대표자 : 정상윤
사업자 등록증 : 602-86-00284 Tel : 1577-8285 Fax : 02-521-2789 E-mail : kkang-chong@naver.com
서울특별시 중구 서소문로 89, 순화빌딩 1504호 ㈜ 생각송이 대표자 : 정상윤
사업자 등록증 : 602-86-00284 Tel : 1577-8285 Fax : 02-521-2789
E-mail : kkang-chong@naver.com
서울특별시 중구 서소문로 89, 순화빌딩 1504호
㈜ 생각송이 대표자 : 정상윤
사업자 등록증 : 602-86-00284
Tel : 1577-8285 | Fax : 02-521-2789
E-mail : kkang-chong@naver.com
Copyright © 2016 KKANGCHONG KKANGCHONG. all right reserved
Copyright © 2016 KKANGCHONG KKANGCHONG. all right reserved
Copyright © 2016 KKANGCHONG KKANGCHONG.
all right reserved